Gröna Paviljongen har maximalt 300 platser biosittning för olika arrangemang

Parkett cirka 240 sittplatser i 2 partier

Läktare cirka 60 sittplatser i 3 partier

OBS! Maximalt 150 sittplatser gäller t s v på parkett och läktare stängd.

Gröna Paviljongen har maximalt 180 platser för festcatering 

Parkett 30 bord 150 x 80 cm

Plats för 6 personer/bord

OBS! 2019 maximalt 150 sittplatser på parkett, läktare inte användbar.

Ticetmaster – Biljettköp 

https://www.ticketmaster.se/feature/ticnet/

Medlemsavgift Beckomberga Kulturförening

Person 200 kr/år

Familj 300 kr/år

Förening 500 kr/år

Företag 500 kr/år

Institution 500 kr/år 

Medlemsavgift betalas till föreningens Swedbankkonto och gäller kalenderår, enligt nedanstående:

1 – Anmäl först förnamn, efternamn, e-postadress till info@beckombergakultur.se

2 – Du får då ett personligt medlemsnummer som är en nödvändig identifikation

3 – Detta nummer skrivs in i meddelanderuta till mottagare vid betalning till

Swedbank Kontonummer 8327-9 694 435 370-2   

OBS! När du lämnar namn och e-postadress förs det in i Beckomberga Kulturförenings medlemsregister tillsammans med ett medlemsnummer. Syftet med registret är enbart information och kommunikation med medlemmar. 

Medlemskap ger möjlighet:

att engagera sig i föreningen

att stödja föreningens arbete

att få föreningens information

att få del av medlemsförmåner