Platsen har varit bebodd sedan 300-talet e Kr. Stadsdelen har fått sitt namn efter den gamla byn Beckomberga, vars namn skrevs ”Bœkneberghœ”1347” och ”Beknabergha”1349. Under medeltiden 1050 – 1520 bestod Beckomberga by av de tre gårdarna Södergården, Mellangårdenoch Norrgården. I 1539 års jordebok upptas tre gårdar. I 1640 års jordebok finns namnet Bäckomberga, bäckborna, det vill säga de som bor på bäckbornas berg, syftande på att ”byn ligger på en bergshöjd vid en bäck”.

Under 1700-talet förvärvades gårdarna i Beckomberga av familjen David Stierncrona i Åkeshov och förblev så ända till år 1862, då gårdarna köptes av Anders Petter Löfström. 1898 sålde Anders Petter Löfström gårdarna till tobaksfabrikören Knut Ljunglöf. Denne rev de gamla byggnaderna och byggde förvaltarbostad, statarlänga och mönsterladugård i tegel på Beckomberga sjukhusområde. Ljunglöfs ladugård blev sedermera sjukhusets målar- och snickeriverkstäder. 

Stockholms Stad köpte området av Robert Ljunglöf 1927. Beckomberga sinnessjukhusbyggdes 1929 – 1935 och ritades av arkitekten Carl Westman, en första avdelning öppnade 1932. Sjukhuset rymde 2 000 patienter med 800 anställda. Ekonomibyggnader och ett stort antal personalbostäder fanns, då nästan all vårdpersonal under lång tid bodde på området. Sjukhuset hade egna trädgårdsodlingar och var till stor del självförsörjande tack vare egen köttproduktion med grisar.

Gröna huset, som byggdes 1934, låg centralt i parken mitt i sjukhusområdet och var samlingslokal för patienterna. Där arrangerades gudstjänster, musik, teater, bio, fester med sittplats för 411 personer. Lokalen har en magnifik akustik och lämpar sig exceptionellt väl för musik av skilda slag och publika event. Byggnaden är av synnerligen högt kulturhistoriskt värde och omsluts av 4 bostadsbyggnader. Dessa är f d ”Administrationsbyggnaden, Stora Mans, Stora Kvinns, Köksbyggnaden”.

Stockholmshems 5 cylinderformade byggnader i korsningen Spångavägen – Bällstavägen tillkom på 1950-talet. På 1960- och 1970-tal byggdes sjukhuset om och till. En del avdelningar revs, gymnastik- och simhall byggdes och stort medicinskt centrum uppfördes med operationsavdelning, laboratorium och apotek. Under 1980- och 1990-tal började landets stora mentalsjukhus läggas ner som en följd av vårdreformer. Beckomberga Mentalsjukhus avvecklades 1995 – 1997.  

Flera av de gamla sjukhusbyggnaderna stod helt tomma sedan sjukhusverksamheten lagts ner. På området fanns dock en liten del psykiatrisk vård kvar fram till 2008 då Stockholms Läns Landstings förvaltningsbolag Locum sålde ”Beckomberga 1:1” till Riksbyggen. På 2010-talet har Riksbyggens Samfällighet Klockhusparken med 5 bostadsrättsföreningar tillkommit på gamla sjukhusområdet. 411 bostadsrätter med knappt 1000 boende finns nu runt parkområdet.

2019 har området och stadsdelen omvandlats till sovstad för 6 000 invånare. Här finns förskolor, grundskolor, butiker, restauranger samt Bromma Sjukhus geriatrik, rehab, avancerad hemsjukvård för hela Västerort. Goda kommunikationer finns till Brommaplan, Ängbyplan, Vällingby Centrum, Spånga Centrum, Bromma Blocks, Bromma Flygplats, Sundbyberg och Solna med 3 busslinjer samt anknytningar till tunnelbana och pendeltåg. Sistnämnda mot Järfälla och Stockholms centrum.

Karta över Beckomberga

https://kartor.eniro.se/m/x0O7A

Beckomberga 1930-tal

Foto: Stadsmuseet
Foto: Stadsmuseet