Åk kollektivt till Beckomberga

Tag pendeltåg till Spånga Centrum eller tunnelbana till Brommaplan och från respektive buss 117 till hållplats ”Beckomberga Sjukhusgrindar”, då antalet parkeringsplatser är begränsat. 

Gröna Paviljongen Klockhusparken

Fastighetsägare Riksbyggen nyttjar denna byggnad i Beckomberga under 2019. Först 2020 kan det bli aktuellt med ny fastighetsägare och möjlighet att hyra denna samlingsbyggnad.

Riksbyggen har beslutat att sälja ”Parkträdet 9” och har inlett förhandlingar med köpare. Kulturföreningen får därför inte komma in i byggnaden enligt våra önskemål. Riksbyggen kommer att gå ut med information till de närboende när avtalet är klart.

Beckomberga Kulturförening Avvecklas

Styrelsen har beslutat att lägga ner arbetet med att starta kulturverksamhet i Beckomberga då det saknas lokalmöjligheter i stadsdelen. Kallelse kommer sändas ut till alla medlemmar med e-post den 28 oktober inför dubbla extra årsmöten 18.30 och 19.30 måndag 11 november 2019.