Åk kollektivt till Beckomberga

Tag pendeltåg till Spånga Centrum eller tunnelbana till Brommaplan och från respektive buss 117 till hållplats ”Beckomberga Sjukhusgrindar”, då antalet parkeringsplatser är begränsat. 

Gröna Paviljongen Klockhusparken

Fastighetsägare Riksbyggen nyttjar denna byggnad i Beckomberga under 2019. Först 2020 kan det bli aktuellt med ny fastighetsägare och möjlighet att hyra denna samlingsbyggnad.

Riksbyggen har beslutat att sälja ”Parkträdet 9” och har inlett förhandlingar med köpare. Kulturföreningen får därför inte komma in i byggnaden enligt våra önskemål. Riksbyggen kommer att gå ut med information till de närboende när avtalet är klart.

Beckomberga Kulturförening Avvecklas

Styrelsen har beslutat att lägga ner arbetet med att starta kulturverksamhet i Beckomberga då det saknas lokalmöjligheter i stadsdelen. Kallelse kommer sändas ut till alla medlemmar med e-post den 28 oktober inför dubbla extra årsmöten 18.30 och 19.30 måndag 11 november 2019.

Beckomberga Kulturförening i Bromma är från 29 november 2019 helt avvecklad och föreningens

– kapital är skänkt till Allmänna Arvsfonden Kammarkollegiet

– bankkonto är därmed tömt och avslutat hos Swedbank

– organisationsnummer är avregistrerat hos Skatteverket

– handlingar är överlämnade till Bromma Hembygdsförening

– hemsida släcks ner om drygt 2 månader 1 februari 2020

Riksbyggen överlät 31 oktober 2019 fastigheten ”Parkträdet 9” (Gröna Paviljongen) i Klockhusparken
Beckomberga till ”CBD Fastigheter & Lokaler AB”. Den nya fastighetsägarens verksamhet består
av förmedling och uthyrning av lokaler. Vad som händer med och i ovan fastighet är oklart.