Hösten 2018 bilades Beckomberga Kulturförening med den uttalade visionen, att återuppliva den forna samlingsbyggnadens funktion som kulturhus. Dels för de boende i närområdet men även för boende i angränsande småhusområden. Visionen är en bred kulturverksamhet för både barn och vuxna utifrån byggnadens förutsättningar samt de boendes behov och intressen. Beckomberga Kulturförenings vision är att hyra ”Samlingsbyggnaden Gröna Paviljongen” för sina verksamheter.

Verksamheterna kan vara öppet hus med bibliotek, konstgalleri- & läsrum, hantverk, cafécatering. Konserter, dans, teater, stå upp, allsång, film, kurser, föredrag, utställningar, festcatering för vuxna. Konserter, sagostunder, teater, film, dans- och musikskola för barn och skolklasser, skolavslutningar. Uthyrningar till föreningar, företag, institutioner samt för konferenser, seminarier, utbildningar och även arrangera Beckomberga-Dagen, stadsdelsvandring, konst- och litteraturevent m m.

Verksamheterna kommer bedrivas dels ideellt i egen regi och dels genom uthyrning i andra hand till olika ideella och professionella arrangörer. Olika samarbetspartners kan här få möjlighet att utveckla kulturverksamheter som är anpassade utifrån byggnadens möjligheter och begränsningar. Visionen är att skapa livsrum för olika seriösa kulturyttringar i Beckomberga.  Målet är att öka livskvaliteten, gemenskapen, tryggheten, hemkänslan med en träffpunkt för invånare i Beckomberga.

Samlingsbyggnaden ”Gröna Paviljongen” har följande utrymmen:

Entré med foajé

Utställningsutrymme

Garderober & toaletter

Entrévåning

Scen cirka 40 m²

Loge bakom scen

Catering från kök

Samlingssal

Parkett cirka 240 platser biosittning

Läktare cirka 60 platser biosittning

Parkett cirka 180 platser bordsittning

Övervåning

Biblioteksrum

Galleri- & Läsrum

Arbetsrum personal

OBS! 2019 maximalt 150 platser parkett p g a säkerhet, läktare stängd.